MACHINES VOOR TUIN EN PARK
Tel. nr.: 0571-271712

Productcategorieen

Heetwatermachines

De Empas-heetwatermachines zijn ontwikkeld voor onkruidbeheer, op verharding- en half verhardingen, en reiniging in de buitenruimte. Daarbij is te denken aan woonkernen, waterschappen, jachthavens, grotere speel- en begraafplaatsen en langs sloten.
Neem contact op